Oba.bg

Мисия на Oba.bg е да обучава предприемчиви българи в това как да стартират и разраснат своя бизнес чрез интернет.