Bryan Webster

29 май
2016

Най-великото вдъхновение! Аплодирам подхода ти и съм благодарен за обучението. Видеата на Грант, CD-та и останалите материали ме направиха това, което съм днес… Очаквам с нетърпение утрешния ден.

yanko
author