Joel Curto

29 май
2016

С твоята помощ и мъдрост, изживявам мечтата си и всеки ден се доближавам  до осъществяването на много нови идеи.

yanko
author